BRF Södermalm

I två fastigheter med totalt ca 70 lägenheter och lite butiker bytte Energiverket ventiler. Värmesystemen i lägenheterna är av typen ett-rörsystem.

Efter en problematisk transmissionsberäkning med en del anpassning efter radiatorstorlekar kom vi fram till passande flöden och ventilstorlekar. Tryckoberoende ventiler monterades som slingventiler vilket innebär att varje slinga kan flödesmätas. Radiatorernas ventiler byttes också ut till nya ventiler som gör att de nu kan förses med termostater.

Transmissions- och tryckfallsberäknigen visade på att befintliga pumpar var för små. Pumparna byttes ut till pumpar som kan ge rätt flöde och tryck för dessa värmesystem. Injustering och flödesmätning av värmesystemen utfördes.

För att systemet efter ventilbyten skall få en bra systemvattenkvalitet monterades även en Elysator tillsammans med ett finfilter in.

Energiverket Stockholm AB

Götlundagatan 10
Entré 2, 2 tr
124 71 Bandhagen
Org nr: 556972-5616
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram