13 juni, 2019

Våra tjänster

 Backspolning av radiatorer/rörsystem med en kemikaliefri metod som medför att du sparar både tid och pengar. Backspolning behövs i både nya och äldre system för att kunna bibehålla injusteringen och balansen i systemet. Vi har utvecklat en egen spolmetod ULTRA POWER FLUSH som är helt unik och medför även att det går att återanvända det befintliga systemvattnet.

 mOxygen® mätning av syre i slutna VVS-system. Med denna mätmetod kan vi mäta syrenivån direkt i systemet vilket medför en väldigt hög mätnoggrannhet, vi mäter även pH-värde och konduktivitet “ledningsförmåga”.

• Injustering av nybyggda eller befintliga system. Vi projekterar, injusterar, flödesmäter och kontrollerar att allt stämmer vid temperaturkontrollen ”kvittot på att allt är rätt inställt”.

• Utredningar och felsökningar är vår specialité då vi använder oss av bred kunskap och modern teknik för att hitta felen eller optimera systemet.

• En bra systemvattenkvalitet sparar energi och förlänger livslängden! Vi erbjuder metoder och produkter för en kemikaliefri lösning av rent vatten i systemet. Konsekvenserna av att blanda metallerna koppar,stål och mässing med vanligt syresatt vatten har fått förödande konsekvenser vid både nyproduktion och äldre system. Många olika leverantörer kan erbjuda lösningar för sitt område men tyvärr löser man ett problem men får ett annat osv.

• Avgasning & tryckhållning, vi installerar TA-IMI Hydronic Engeenerings avgasare och tryckhållningssystem, den senaste modellen av Transfero TV Connect är riktigt vass då man får en kombinerad tryckhållning och avgasning i samma enhet. www.imi-hydronic.com/sv/

• Systemövervakning och energieffektivisering, vi är återförsäljare av en väldigt mångsidig logger som kan övervaka systemet och energiförbrukningen direkt i mobilen eller datorn. En väldigt prisvärd investering som snabbt betalar av sig samt att man får koll på systemet och energiförbrukningen.

Energiverket AB

Götlundagatan 10, 2 tr
124 71 Bandhagen
Org nr: 556972-5616

Länkar

Våra tjänster
Våra utbildningar
Nyheter
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram