19 augusti, 2019

Om oss

Energiverket erbjuder VVS-tekniska lösningar med fokus på framtiden.

Med våra fördjupade kunskaper inom projektering, injustering och systemvattenkvalitet vill vi att du ska få ut det bästa av din investering med en långsiktig och hållbar lösning till så låg kostnad som möjligt.

Problembeskrivning

Har du problem med värmen i din nybyggda eller gamla fastighet?

 • Är systemet rätt projekterat?
 • Kan pH-värde, konduktivitet eller syrehalten påverka ditt system?
 • Är systemet rätt injusterat?
 • Har man utfört någon temperaturkontroll i lägenheterna?
 • Är det minst 50°C i hela varmvattensystemet för att undvika bakterietillväxt?
 • Är du frustrerad på grund av obalans i värmesystemet?
 • Har du korrosions problem i ditt system?
 • Är det mycket luft i ditt system?

Tjänster

Då ett system inte är bättre än den svagaste länken erbjuder vi en helhetslösning med dessa tjänster som är väl utarbetade för en långsiktig lösning

Våra tjänster omfattar:

 • Utredning och felsökning, vi fastställer problemet och får en status över systemet och återkommer med ett åtgärdsförslag.
 • Projektering, vi utför följande beräkningar effektbehov, tryckfall, flöde och Kv-värden så att man får ett helhetsgrepp om systemet.
 • Rengöring av system, vi backspolar systemen för att säkerställa ett rent system utan smuts och partiklar som annars riskerar att sätta igen ventiler och rör.
 • Systemvattenkvalitet, vi monterar in filter som säkerställer förutsättningarna att behålla inställda värden över en längre tid.
 • Injustering, den viktiga biten då vi utför det praktiska utifrån den teoretiska beräkningen. Vi injusterar värme, VVC och kylsystem utifrån projekterade värden och flödesmäter sedan systemet.
 • Temperaturkontrollen, vi utför kontroller av rumstemperaturer som blir ett kvitto på att allt fungerar samt att vi dokumenterar brister och fel i klimatskalet.
 • Avgasning och tryckhållning, vi installerar och utför servicekontroller av expansion och avgasningssystem samt utför vattenanalyser.
 • Utbildningar, vill du få djupare kunskaper inom projektering och systemvattenkvalitet

Energiverket Stockholm AB

Götlundagatan 10
Entré 2, 2 tr
124 71 Bandhagen
Org nr: 556972-5616
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram